วัดธาตุทอง

ประเทศไทยของเรามีการนับถือศาสนาหลักประจำประเทศนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ ตั้งแต่สมัยโบราณที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีการศาสนาอื่นอยู่ด้วย แต่ศาสนาพุทธยังมีคนนับถืออันดับหนึ่งด้วยวัฒนธรรม ประเพณี ที่สอดคล้องเกี่ยวกับศาสนาจึงทำให้คนไทยยังคงนับถือศาสนาพุทธต่อไป มีการเข้าวัดทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีมากมายที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเข้าวัดไม่ว่าจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ วันวิสาขบูชา  อาสฬหบูชา ขึ้นบ้านใหม่ และงานศพ เป็นต้น ก็จะมีการทำพิธีเกี่ยวกับศาสนาเข้ามาร่วมด้วย

วัดธาตุทอง

โดยวัดวาอารามมีให้เข้าไปกราบไหว้มากมายทั่วประเทศไทยและมีชื่อเสียงโด่งดัง สร้างขึ้นในสมัยโบราณ มีอารยธรรมที่สวยงามยกตัวอย่างเช่น วัดธาตุทอง ที่มีพระอารามหลวงน่าเลื่อมใสชนิดสามัญเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ซึ่งมีพระพุทธรูปสำคัญคือ พระพุทธสัพพัญญ, พระพุทธอภิบาลปวงชนและพระพุทธชินราชจำลอง ก่อตั้งในสมัย พ.ศ. 2481 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2483 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่รับวัดธาตุทองไว้ในพระอุปถัมภ์แล้วก็ยังทรงประทานตราสัญลักษณ์ใหม่ให้แก่วัดอีกด้วย รวมถึงกองทุนสร้างพระมหาเจดีย์ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์

วัดธาตุทองตั้งอยู่ในเขตวัฒนาเกิดจากการรวมกันระหว่างวัดหน้าพระธาตุกับวัดทองล่าง ซึ่งวัดทั้งสองเคยตั้งอยู่ริมแม่น้ำในบริเวณพระโขนงต่อมาได้ถูกยุบรวมย้ายมาอยู่ที่ตั้งในปัจจุบัน โดยระแวกแถวนั้นมีร้านค้า ร้าอาหารมากมายที่คุณ”ม่ควรพลาดต้องลองเข้ามาชิมกัน นอกจากนี้ข้างวัดยังมี ร้านขายพวงหรีด วัดธาตุทอง ให้คุณสามารถเลือกซื้อพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจในงานศพได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องหาซื้อไกล ซึ่งมีรูปแบบหลากหลายไม่ว่าคุณจะมองหาพวงหรีดดอกไม้สดหรือพวงหรีดในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้วยไอเดียแปลกใหม่ ทางร้านก็มีให้คุณเลือกได้ครบทุกแบบที่ต้องการอย่างแน่นอน

ร้านพวงหรีด

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here