พวงหรีด สำหรับคนไทยนั้นเชื่อว่าทุกคนจะคิดถึง งานประดิษฐ์ที่ทำมาจากดอกไม้หลากหลายสีสันในรูปแบบของวงกลม วงรี ซึ่งเราจะใช้ในการแสดงความเคารพศพ แต่จริงๆ แล้วมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความสำคัญของเจ้าสิ่งนี้

จริงๆ แล้ว พวงหรีดหรือหรีด wreath เป็นงานประดิษฐ์ดอกไม้ที่สวยงามจัดตกแต่งให้อยู่ในรูปทรงต่างๆ ที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงกรมหรือวงรี หรือรูปหยดน้ำกันนั่นเอง ซึ่งจะนำไปใช้ทั้งแสดงการเคารพศพ ประทับตกแต่ง หรือใช้ในงานมงคลต่างๆ ซึ่งจะมีหลายขนาดแตกต่างกันไป

ในประเทศไทยเราจะรู้จักกันดีก็คือพวงหรีดที่นำไปเคารพศพซึ่งเป็นประเพณีที่ทำกันมานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นการนำเอาอารยธรรมของชาวตะวันตกเข้ามาใช้ โดยมีหลักฐานที่แน่ชัดเกิดขึ้นในครั้งที่การจัดตกแต่งพระเมรุของสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา หรือเจ้าจอมมารดาเปี่ยม พระสนมของรัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ.2447 เพื่อเป็นการแสดงแทนความรู้สึกโศกเศร้าและนับแต่นั้นมาคนไทยยึดนำมาใช้เรื่อยมา ที่แน่ชัดที่ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมันโดยความหมายของสิ่งนี้ก็คือเป็นตัวแทนในการแสดงความเคารพ ให้เกียรติแก่นักรบของอารยธรรมอีทรัสคันของทวีปยุโรปตอนใต้ช่วงราว 400 ปี ก่อนคริสตกาล ต่อมาในยุคโรมันใช้หรีดเป็นเครื่องประดับศีรษะซึ่งมีลักษณะนำใบไม้มาสานกันอย่างสวยงาม

สำหรับหรีดหรือพวงหรีดในประเทศไทยนั้นมีการดัดแปลงให้สวยงามและมีประโยชน์มากขึ้น มีทั้งดอกไม้สด , ดอกไม้แห้ง และดอกไม้ประดิษฐ์ หรือจะเป็นการนำผ้าชนิดต่างๆ ทำเป็นรูปร่างสวยงามสื่อความหมายที่ดี แม้แต่พวกเครื่องใช้ที่มีประโยชน์ต่อไปอย่างพัดลม ต้นไม้ต่างๆ ก็มีให้ได้เห็นกันมากมาย